církevní obřady

Fotografování církevních obřadů jako křtiny, první svaté přijímání nebo svátost biřmování vyžaduje značné zkušenosti v pohybu a chování v církevních prostorách. Více než jinde zde platí, že by fotograf neměl jakkoli zasahovat do dění a nerušit tím samotný obřad. Neméně důležitá je také domluva s knězem, církevními představiteli a pořadateli.

 • křest

  • Křtění dítěte i dospělého je radostnou událostí plnou lásky a také příležitostí, kdy se sejde široká rodina. Ať už křtíte své děťátko nebo někoho v rodině, využijte služby fotografa 🙂
  • focení křestního obřadu nebo v rámci mše svaté
  • fotky rodiny před obřadem, samotný křest a společné skupinové fotky po křtu
  • vše na DVD, elektronicky nebo i vytištěné; podle dohody

 • první svaté přijímání

  • K prvnímu svatému přijímání přistupují děti po zhruba jednoroční katechetické přípravě zpravidla ve věku kolem devíti let. Obřad probíhá v rámci nedělní mše svaté.
  • fotografování dění před obřadem
  • samotný obřad prvního svatého přijímání
  • společné focení s rodinou a kmotry
  • vše na DVD, elektronicky nebo i vytištěné; podle dohody

 • svátost biřmování

  • Biřmování je jedna ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné, anglikánské církve a Církve československé husitské. Je jednou z iniciačních svátostí a předchází mu zpravidla roční příprava. Křesťanská zkouška dospělosti, neformálně řečeno 🙂
  • fotografování dění před obřadem
  • focení biřmování, každého biřmovance zvlášť s jeho kmotrem
  • společná skupinová fotka a foto s rodinou
  • vše na DVD, elektronicky nebo i vytištěné; podle dohody